619/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 31 § kommunindelningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) 31 § som följer:

31 §
Kommunala taxor och stadgor

Taxor för kommunala avgifter och kommunala stadgor som utfärdats med stöd av lag förblir även efter en ändring i kommunindelningen i kraft i tillämpliga delar inom det område som de har gällt.

Taxor och stadgor som avses i 1 mom. skall omedelbart justeras så att de motsvarar den nya kommunindelningen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002
FvUB 28/2002
RSv 295/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.