583/2003

Givet i Helsingfors den 24 juni 2003

Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte

Sedan statsrådets medlemmar anmält att de ställer sina platser i statsrådet till mitt förfogande, befriar jag från medlemskap i statsrådet:

statsministerAnneli Tuulikki Jäätteenmäki,

utrikesminister Erkki Sakari Tuomioja,

utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Ilona Lehtomäki,

justitieminister Hannu Erkki Johannes Koskinen,

inrikesminister Kari Juhani Rajamäki,

region- och kommunminister Hannes Manninen,

försvarsminister Matti Taneli Vanhanen,

finansminister Antti Tapani Kalliomäki,

andra finansminister Cecilia Ulla-Maj Wideroos,

undervisningsminister Tuula Irmeli Haatainen,

kulturminister Tanja Tellervo Karpela,

jord- och skogsbruksminister Juha Sakari Korkeaoja,

kommunikationsminister Leena Marjatta Luhtanen,

handels- och industriminister Reijo Mauri Matias Pekkarinen,

social- och hälsovårdsminister Taru Sinikka Mönkäre,

omsorgsminister Liisa Marja Hyssälä,

arbetsminister Tarja Katarina Filatov samt

miljöminister Jan-Erik Enestam.

Tillika utnämner jag till medlemmar av statsrådet:

till statsminister i enlighet med riksdagens val tidningsmannen, politices magistern, riksdagsledamoten Matti Taneli Vanhanen och på hans förslag till

utrikesminister politices doktorn, ekonomen, riksdagsledamoten Erkki Sakari Tuomioja,

utrikeshandels- och utvecklingsminister i utrikesministeriet samt minister som behandlar ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde ekonomie magistern, politices kandidaten, riksdagsledamoten Paula Ilona Lehtomäki,

justitieminister vicehäradshövdingen, riksdagsledamoten Hannu Erkki Johannes Koskinen,

inrikesminister magistern i administrativa vetenskaper, riksdagsledamoten Kari Juhani Rajamäki,

region- och kommunminister i inrikesministeriet och minister som behandlar ärenden som hör till miljöministeriets ansvarsområde stadsdirektören, licentiat i administrativa vetenskaper, riksdagsledamoten Hannes Manninen,

försvarsminister, politices doktor, riksdagens första vicetalman Seppo Arimo Kääriäinen,

finansminister gymnastikläraren, riksdagsledamoten Antti Tapani Kalliomäki,

andra finansminister som behandlar ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde kommundirektören, riksdagsledamoten Cecilia Ulla-Maj Wideroos,

undervisningsminister sjuksköterskan, politices magistern, riksdagsledamoten Tuula Irmeli Haatainen,

kulturminister som behandlar ärenden som hör till undervisningsministeriets ansvarsområde socionomen YHS, riksdagsledamoten Tanja Tellervo Karpela,

jord- och skogsbruksminister agronomen, riksdagsledamoten Juha Sakari Korkeaoja,

kommunikationsminister undervisningsrådet, politices magistern, riksdagsledamoten Leena Marjatta Luhtanen,

handels- och industriminister magistern i samhällsvetenskaper, riksdagsledamoten Reijo Mauri Matias Pekkarinen,

social- och hälsovårdsminister biträdande överläkaren, medicine och kirurgie doktorn, riksdagsledamoten Taru Sinikka Mönkäre,

omsorgsminister som behandlar ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde odontologie doktorn, politices magistern, riksdagsledamoten Liisa Marja Hyssälä,

arbetsminister informatören, riksdagsledamoten Tarja Katarina Filatov samt

miljöminister och minister som behandlar ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde partiordföranden, politices magistern, riksdagsledamoten Jan-Erik Enestam.

Helsingfors den 24 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Understatssekreterare
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.