582/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 10 kap. 5 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 10 kap. 5 § 2 mom. som följer:

5 §
Utbildningsdagpenningens belopp

På utbildningsdagpenning tillämpas inte 6 kap. 3 § 3 mom. och inte heller 9 kap. 3, 4 och 6 §. Utbildningsdagpenningen betalas förhöjd i enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. även till en sådan person som har fått den inkomstrelaterade dagpenningens förhöjda förtjänstdel för 150 dagar.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003, dock så att den tillämpas från och med ingången av 2003.

Folkpensionsanstalten rättar på tjänstens vägnar ett sådant beslut om utbildningsdagpenning som fattats innan denna lag träder i kraft, om 9 kap. 3 och 4 § som gäller behovsprövning i fråga om arbetsmarknadsstöd eller 9 kap. 6 § som gäller partiellt arbetsmarknadsstöd har tillämpats på förmånen.

RP 3/2003
ShUB 1/2003
RSv 3/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.