573/2003

Utfärdat i Helsingfors den 16 juni 2003

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om hygien i fråga om kollagen som är avsett som livsmedel (kollagenförordning)1) 5/VLA/2003 16.6.2003 30.6.2003
JSM:s förordning om bekämpning av afrikans svinpest2) 6/VLA/2003 16.6.2003 1.7.2003
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning av hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda3) 7/VLA/2003 16.6.2003 30.6.2003

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

1) Rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118); EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49
Kommissionens beslut 1999/724/EG (31999D0724); EGT nr L 290, 12.11.1999, s. 32
Kommissionens beslut 2003/42/EG (32003D0042); EGT nr L 13, 10.1.2003, s. 24
2) Rådets direktiv 2002/60/EG (32002L0060); EGT nr L 192, 20.7.2002, s. 27
Kommissionens beslut 2003/422/EG (32003D0422); EGT nr L 143, 11.6.2003, s. 35
3) Kommissionens beslut 2003/42/EG (32003D0042); EGT nr L 13, 10.1.2003, s. 24

Helsingfors den 16 juni 2003

Biträdande avdelningschef
Veli-Mikko Niemi

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.