568/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (1251/2002) 82 § samt

fogas till förordningen nya 8 a, 34 a, 46 a och 46 b § som följer:

8 a §
Backningsanordning

Backningsanordning krävs inte i motorredskap vars egenmassa är högst 300 kg.

34 a §
Hastighetsmätare

Hastighetsmätare krävs inte i en traktor vars största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h eller som är försedd med färdskrivare och inte heller i motorredskap.

46 a §
Terrängfordons backningsanordning

Backningsanordning krävs inte i ett terrängfordon vars egenmassa är högst 300 kg.

46 b §
Terrängfordons hastighetsmätare

Hastighetsmätare krävs inte i ett terrängfordon vars största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h.

82 §
Obligatoriska lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en totalmassa på högst 200 kg skall vara försedd med fram-, sido- och bakreflektorer. En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en större totalmassa skall därtill vara försedd med körriktningsvisare och bakre positionslyktor.

2. Lyktor och reflektorer skall vara placerade på vardera sidan av släpvagnen. För en släpvagn som är högst 0,8 meter bred krävs dock endast en bakre positionslykta och en bakre reflektor.

3. Om antalet reflektorer som riktats framåt eller bakåt och antalet lyktor som riktats bakåt är jämnt, skall de placeras på ett avstånd av högst 0,4 meter från släpvagns sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Körriktningsvisarna får placeras på en höjd av högst 1,2 meter. Fram- och bakreflektorerna får placeras på en höjd av högst 0,9 meter.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Helsingfors den 18 juni 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.