567/2003

Given i Helsingfors den 16 juni 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 e § 2 mom. lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), sådant det lyder i lag 419/2003, 132 § 3 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) sådant det lyder i lag 420/2003, och 88 § 6 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 421/2003, som följer:

1 §

Den procentsats för i 29 e § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 132 § 3 mom. lagen om försäkringskassor och 88 § 6 mom. lagen om pensionsstiftelser avsett verksamhetskapital som överförs är 12,4.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Helsingfors den 16 juni 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Övermatematiker
Leena Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.