563/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om upphävande av 7 § 2 mom. och 8 § förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 7 § 2 mom. och 8 § förordningen den 6 november 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Helsingfors den 18 juni 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Direktör
Eeva-Riitta Pirhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.