557/2003

Given i Helsingfors den 16 juni 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 och 7 § lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000):

1 §
Enhetspriser och normskördar

Vid utbetalning av ersättningar för skördeskador för år 2003 används enhetspriser i enlighet med bilaga 1 och normskördar i enlighet med bilaga 2.

Beträffande fröproduktion av vallväxter gäller enhetspriserna inom parentes produktion för vilken odlaren har ingått kontrakt med en registrerad fröhandel och som registrerats av frökontrollavdelningen vid kontrollcentralen för växtproduktion.

2 §
Skiften där sådden på våren omöjliggjorts av väta till följd av osedvanligt rikliga regn

Skiften där sådden på våren omöjliggjorts av väta till följd av osedvanligt rikliga regn och som inte har överförts till träda utan anmälts som skördeskada, registreras enligt den gröda som jordbrukaren har uppgivit på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 102B för 2003 eller jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2003 eller på datautskrifter enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för 2003.

Vid uppskattning av skördeskadeersättningens belopp skall inbesparade kostnader för utsäde, gödsel, växtskydd, arbete och annat motsvarande dras av från värdet på normskörden.

Avdragets storlek skall uppskattas från fall till fall och det registreras i stödtillämpningen genom att normskörden för det osådda skiftet minskas, så att beloppet av skördeskadeersättningen utgörs av värdet på normskörden för skiftet minskat med de inbesparade kostnaderna.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.