555/2003

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Oulunsalo, Kempele, Muhos och Ylikiiminki kommuner samt Uleåborgs stad

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 och 47 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Områden i Oulunsalo kommun överförs till Kempele och Ylikiiminki kommuner samt till Uleåborgs stad som följer:

Till Kempele kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Oulunsalo by (401) i sin helhet fastigheterna Rautatiealue 1:1, Lisälä 1:55, Koivula 1:300, Nummela 1:301, Niska 1:352, Rautatiealue 3:1, Kuusikaakinen 3:68, Mäntylä 3:99, Rautatiealue 4:1, Terttula 4:76, Rautatiealue 6:1, Rytiniemi 6:15, Pitko 6:31, Rautatiealue 7:1, Valtion rautatiealue 9:3, Valtion rautatiealue 10:1, Pensikko 10:5, Nummela 10:230, Rautatiealue 11:1, Kuusiniemi 11:42, Vanha―Kuusiniemi 11:43, Hietaniemi III 11:337, Rautatiealue 14:1, Koivula 14:56, Kuusiniemi 14:57, Rauvuslehto 14:58, Rytiniemi 14:59, Rautatiealue 15:1, Kuusiniemi 15:50, Rytiniemi 15:54, Rytiniemi 2 15:63, Rautatiealue 16:1, Ryti 16:50, Tahkolanpalsta 16:134, Rautatiealue 17:1, Rytiniemi 17:13, Rytiniemi 17:171, Rautatiealue 19:1, Välipala 19:12, Rytiniemi 19:13, Rautatiealue 20:1, Rautatiealue 21:1, Kuusiniemi 21:67, Rautatiealue 26:1, Niittylä 26:89, Paarmala 26:100, Valtion rautatiealue 28:1 och Sipolan lisä 140:5 samt

ängsskiftet Kuusiniemi av fastigheten Isola 1:362, ängsskiftet Kuusiniemi av fastigheten Kertunmetsä II 1:374, ängsskiftet Kuusiniemi av fastigheten Yli―Isola 1:379, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Alakaakinen 3:130, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Yli―Kaakinen 3:156, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Helanen 7:86, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Junkkonen 8:56, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Heikkilä 9:108, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Juntti 9:137, skiftet Rytiniemi av fastigheten Koura 10:223, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Aliisala 10:228, skiftet Rytiniemi av fastigheten Kouranpelto 10:261, ängsskiftet Kuusiniemi av fastigheten Kuivala―Lääkkö 11:334, skiftet Niittypalsta II av fastigheten Alatoikka 16:175, skiftet Rytiniemi av fastigheten Rytilä 19:31, skiftet Kuusiniemi av fastigheten Vitikko 20:50 och skiftet Kuusiniemi av fastigheten Sarkkinen 28:40.

2) Utanför byindelningen i sin helhet registerenheten Jyväskylä―Oulu valtatie 895:0:4.

Till Ylikiiminki kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Oulunsalo by (401) i sin helhet fastigheterna Törmälä 17:21, Vahtola 17:45, Männikön lisämaa 18:15, Johannesharjun lisämaa 18:16, Sanki II 18:17, Isosaari 18:39, Perttusenmaa 18:54, Hangenmaa 18:55, Koistinaho 20:43, Metsäkontio 20:73, Kontiomaa 20:74, Takalo 21:21, Viitamaa 21:22, Polvenmaa 22:37, Kuusikko 22:107, Nokanaho 22:108, Vehmasmaa 23:16, Polvenmaa 23:19, Miehelä 24:18, Seppä 25:24, Tiepuoli 25:26, Haavikko 25:168, Niemelä 25:169, Jänismaa 26:56, Maijala 26:156, Herneharju 27:6, Vesikosunen 27:14, Metsäkosunen 27:15, Hirvimaa 28:4, Haaramaa 29:12, Kivenkaarto 30:14, Kuurimaa 33:5, Lisä―Ylitalo 62:1, Kumpu 62:5, Vinola 62:6, Suosaari 62:7, Muikunsuo 65:1, Muikunmetsä 65:4, Suomuikku 65:5, Perttusenmaa 170:0, Tammisaari 205:0, Perttusentammi 225:0 samt skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Saarela 24:19, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Siekkinen 24:22, skiftena Ulkometsäpalsta (2 st.) av fastigheten Hylkikari 34:10 och skiftena Sanginjoki (11 st.) av registerenheten Oulunsalon jakokunta 876:2.

2) Från Ylikiiminki by (410) i sin helhet fastigheten Polvensuo 9:38.

3) Från Pyhänsivu by (420) i sin helhet fastigheten Kivenkorpi 1:131.

4) Från Sotkajärvi by (430) i sin helhet fastigheterna Talkkuna 3:12 och Karsikas 3:39 samt registerenheten Sotkajärven jakokunta 876:2.

5) Utanför byindelningen i sin helhet fastigheterna Perttulan yhteismetsä 874:1:1 och Oulunsalon valtionmaa 893:10:1 samt registerenheten Aittolan paikallistie 895:1:8697.

Till Uleåborgs stad överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Oulunsalo by (401) i sin helhet fastigheterna Timonen 1:19, Isteri 1:57, Metsäokkonen 1:68, Miehonselkä 1:74, Kuusimaa 1:75, Pilpaselkä 1:76, Mustala 1:78, Pihlaja I 1:79, Lähdesuo 1:321, Kaikenvara 1:370, Mutka 1:371, Koivuaho 1:372, Suojelu―Selkä 1:434, Pykälikkö 2:39, Pykälä 2:53, Sanginaho 2:57, Konikangas 2:81, Matalamaa I 2:101, Lisä―Kuusela 2:102, Lisä―Uusitalo 2:103, Koskenniska 2:105, Törmälä 2:106, Metsola 3:44, Toivola 3:45, Lepola 3:46, Rantapirtti 3:48, Kesälä 3:51, Pilpapaaso 3:82, Paaso I 3:83, Rentola 3:97, Sattuma 3:98, Perä 3:111, Metsälä 3:117, Metsäpirtti 3:123, Pilpala 3:125, Koivuranta 3:126, Mäntylä 3:137, Selkäkangas 4:58, Raitaharju II 4:59, Heiskala 4:60, Oksankangas 4:61, Leppisaari 4:64, Seppälä I 4:65, Tammenkangas 4:196, Pykäläjärvi 4:242, Pykälikkö 4:250, Pykäläharju 4:251, Miehonkorpi 5:12, Miehonmetsä 5:14, Miehonmetsä II 5:16, Mikonkangas 5:18, Mikonkangas 5:24, Tammenkangas 5:53, Myyrä I 6:34, Utsamo I 6:35, Kuusela I 6:40, Jokirinne 6:43, Lisä―Manner 6:44, Karttio 6:45, Mikonkangas 6:46, Nauskankangas 7:30, Halmemaa 7:35, Mämmiojanpalsta 7:68, Siirinpalsta 7:83, Kuusela 8:13, Uusitalo 8:17, Mäntymaa 8:27, Mäntymaa 8:43, Kiuasaho 8:53, Pitkäselkä 9:23, Mustamaa 9:24, Laseikko 9:25, Kalliovaara 9:26, Vastike-Äijälä 9:57, Vastike―Nummela 9:58, Vastike― Heikko 9:140, Kinnunen 10:16, Ojarannan metsä 10:24, Suoselkä 10:26, Hovinaho 10:27, Suosaari 10:28, Kivinotko 10:29, Korte 10:30, Halkola 10:31, Raateikko 11:40, Rajala 11:61, Savusteenmaa 11:62, Niemelä 11:105, Korpela 11:180, Rajakorpi 11:181, Alatalo 11:263, Mäntyrinne 11:302, Iisakka 11:303, Mettälä 12:15, Kiilasuo 12:110, Isokangas 12:111, Mettälä I 13:21, Kamula 13:42, Karppinen 13:43, Viitajylhä 13:44, Ervasti 13:127, Päätalo 13:140, Matoranta 13:141, Mäkelä II 13:142, Välitalo II 13:143, Sorvari 15:56, Sanki I 16:24, Isoaho 16:28, Anttila 16:29, Salokorpi 66:0, Immola 67:0, Vuohtoniemi II 69:0, Sorvo III 140:7, Ylitoikka 140:10, Konnanniitty 145:0, Metsärinne 162:1, Metsämetsälä 162:2, Kehäsuo 206:0, Metsäjuntti 237:0, Ervastinsuo 238:1 samt

skiftet Sanginjoen ulkometsäpalsta av fastigheten Välikaakinen 3:118, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Pajamäki 7:80, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Helanen 7:86, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Riiko 8:35, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Pappila 35:40, skiftena Sorvari av fastigheten Niskamestä 223:2 och skiftena Sorvari av fastigheten Metsätoikka 223:3 samt skiftena Sanginjoki (6 st.) och skiftet Pilpajärvi av registerenheten Oulunsalon jakokunta 876:2.

2) Från Pikkarala by (402) i sin helhet fastigheterna Maijala II 1:28, Tervaoja II 4:46, Rahko II 7:8, Tihinen II 7:11, Perttunen I 8:15, Pukkila I 10:19, Siirius I 11:17, Tyni I 16:3, Tapanila I 17:1, Palomäki I 18:4, Toivanen I 18:8 och registerenheten Murhiojan niittypalsta 878:6.

3) Från Sanginjoki by (403) i sin helhet fastigheterna Alapekkala I 1:35, Ollila I 5:2, Kylmäoja 5:4, Saunakoski I 9:28, Viitajylhä I 9:30, Uutela I 9:32, Konnanoja I 11:16, Nauska I 11:18, Mattila I 11:21, Hotellisaari 12:19, Lammenrinne I 12:25, Hotellisaari I 12:28, Päätalo I 12:29, Väli―Aapa 12:30, Järvenrinne I 12:31, Lisämakkara 12:37, Makkarasuo 12:38, Sankilampi I 13:3, Lamminharju I 13:7, Hautasuo 13:8, Lisä―Mannermaa I 16:1, Miehonoja 17:19, Pykälikönlampi 17:21, Miehonsuo 17:23, Jakosalon tila 18:0 och registerenheten Mutapalsta 878:7.

4) Från Oulunsuu by (404) i sin helhet fastigheterna Alakinnunen II 42:16 och Pernu I 43:43.

5) Utanför byindelningen i sin helhet registerenheterna Sanginsuu―Sanginjoen maantie 895:0:8331 och Kassisen paikallistie 895:1:8694.

Områden i Kempele kommun överförs till Oulunsalo och Muhos kommuner som följer:

Till Oulunsalo kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter, övriga registerenheter och delar av registerenheter:

1) Från Kempele by (401) i sin helhet fastigheterna Selkämaa 1:263, Tupoksensarka 2:72, Selkämaa 2:65, Tupoksensarka I 2:63, Lakiselkä 4:40, Pekkala 5:39, Kuusiranta 5:191, Letonpala 5:292, Pentti 8:381, Antti 8:382, Onnela 14:132, Syrjälä 14:318, Nenä 14:376, Nypykkä 14:384, Koivula 14:556, Letto 14:557, Lettola 19:43, Kiviperä 19:45, Uutela 19:46 , Mettälä 25:111, Jääminki 38:97, Letto 40:11, Saari 40:17, Kainalo 116:82, Selkämaa 116:84, Pajula 116:86 och Koivikko 117:156 samt skiftet Selkämaa av fastigheten Kangas 1:337, skiftet Selkämaa av fastigheten Teppola 2:68, skiftet Selkämaa av fastigheten Yliniemelä 2:127, skiftena Letto av fastigheten Niemelä 5:319, skiftet Selkämaa av fastigheten Kujansuu 8:440, skiftet Selkämaa av fastigheten Häkkilä 20:180, skiftet Selkämaa av fastigheten Takkinen 20:185, skiftet Selkämaa av fastigheten Puistola 20:191, skiftet Selkämaa av fastigheten Vuorela 21:85 och skiftet Selkämaa av fastigheten Korpela 22:80 samt skiftet Salmioja av registerenheten Yhteinen vesialue 876:2 och skiftet Letto av registerenheten Yhteinen maa-alue 878:1.

2) Utanför byindelningen i sin helhet registerenheten Vesikarin paikallistie 895:1:8669 samt den del av registerenheten Isoniityn lohkokunta 876:3:1 som finns på det område som skall överföras.

Till Muhos kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

Från Kempele by (401) i sin helhet fastigheterna Hirvikangas 1:36, Ulkometsäpalsta 1:308, Kylmälä 2:21, Rauhakorpi 2:32, Vuopponen 3:37, Metsälä 4:24, Hietala 5:190, Metsävälitalo 5:293, Ulkokorpela 6:64, Ostola 7:39, Kuusikylmälä 7:116, Hillikko 9:42, Kylmälä 11:134, Ulkometsä 14:42, Iso―Jylkky 14:459, Kylmälä 14:460, Kaukola 18:22, Ollinsuo 21:66, Rauhansuo 21:67, Kylmälä 21:68, Kiveliö 22:10, Ulkometsä 22:29, Kivikangas 27:23, Erämaa 27:41, Ulkopääskylä 28:5, Kylmälä 30:20, Kylmälä 33:25, Nurmela 35:13, Heikinperän metsä 35:25, Halkomaa 39:7, Metsola 50:7, Lintula 50:8, Ulkoimmola 51:15, Rajala 51:16, Pehkolan lisämaa 52:0, Jänkälä 116:33, Väinölä 116:78, Väinölä 116:359, Ulko―Ojala 117:86, Raappana 117:111, Kylmälä 117:256 samt

skiftet Kotimetsäpalsta av fastigheten Niemelä 5:319, skiftet Muhoksen metsäpalsta av fastigheten Tuohino 6:102, skiftet Kivisuo av fastigheten Metsärinne 8:400, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Ritvala 8:420, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Pekuri 10:145, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Laitala 18:209, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Kunnas 18:223, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Häkkilä 20:180, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Takkinen 20:185, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Mäkelä 20:187, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Puistola 20:191, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Korento 22:74, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Korpela 22:80, skiftet Kylmälän kylän ulkometsäpalsta av fastigheten Rautio 29:152, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Kullio 31:94, skiftet Kylmälänkylä av fastigheten Väärälä 33:60, skiftet Kylmälänkylä av fastigheten Vääräoja 33:87, skiftet Kylmälänkylän metsäpalsta av fastigheten Vääräkangas 33:89, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Monkkanen 35:68, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Äijälä 35:72, skiftet Kylmälän Ulkometsäpalsta av fastigheten Haukikangas 116:401, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Vuoppola 181:1, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Pirilänlisä 186:0, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Junttila 217:0 samt i sin helhet registerenheterna Ulkometsäpalsta 878:11, Ulkometsäpalsta 878:15, Yhteinen maa-alue 878:18, Kylmälän ulkopalsta 878:54, Yhteinen maa-alue 878:62, Yhteinen maa-alue 878:69 och Yhteinen alue 878:70.

Från Muhos kommun överförs till Ylikiiminki kommun följande fastigheter och delar av övriga registerenheter:

1) Från Muhos by (403) i sin helhet fastigehterna Viitajoki 2:4 och Viitajoki 142:8 samt skiftena Viitajoki (5 st.) av registerenheten Muhoksen jakokunta 876:2.

2) Från Pyhänsivu by (404) i sin helhet fastigheterna Wiitajoki 1:25 och Ontero 1:26 samt skiftena Viitajoki (3 st.) av registerenheten Sotkajärven jakokunta 876:2.

Från Ylikiiminki kommun överförs till Uleåborgs stad följande fastigheter och delar av fastigheter:

Från Ylikiiminki by (401) i sin helhet fastigheterna Alimurhi 5:28, Ylimurhi 5:29, Murhisuo 29:2 samt skiftet Murhisuo av fastigheten Ketola 5:11, skiftet Murhisuo av fastigheten Männikkö 5:99 och skiftet Murhisuo av fastigheten Metsäpyky 5:128.

Områden i Uleåborgs stad överförs till Oulunsalo och Ylikiiminki kommuner som följer:

Till Oulunsalo kommun överförs följande fastigheter, delar av fastigheter och en del av en annan registerenhet:

1) Från Kiviniemi by (402) i sin helhet fastigheterna Uusiranta 1:41, Uusiranta 6:19, Lahdenpohja 6:128, Uusiranta 10:24 och Uudenrannanraivio 10:29 samt skiftena Uusiranta och en del av skiftet Myllyoja av fastigheten Kivelä 3:98, skiftena Uusiranta av fastigheten Kuivala 10:89, skiftena Uusiranta av fastigheten Peräkuivala 10:113, skiftena Uusiranta av fastigheten Kaattari 10:115, skiftet Uusiranta av fastigheten Myllykangas 23:0, skiftet Uudenrannanraivio av fastigheten Yhteismaa 33:1, en del av skiftet Kempeleenlahti och skiftet Myllyoja av fastigheten Jakokivi 44:3 samt västra skiftet Myllyoja av fastigheten Ketovainiot 53:1.

2) Från Lahjoitusmaa by (407) en del av vattenområdet och öarna Kraaseli, Pikku―Kraaseli och Parmiinit av fastigheten Oulun kaupungin lahjoitusmaa 1:23.

3) Utanför byindelningen en del av registerenheten Kiviniemi―Lentoasema maantie 895:0:815.

Till Ylikiiminki kommun överförs följande delar av fastigheter och en del av en annan registerenhet:

1) Från Oulunsuu by (404) skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Tuira 2:17 och skiftena Ulkometsäpalsta (2 st.) av fastigheten Alalaanila 3:37.

2) Utanför byindelningen skiftet Sanginjoki och skiftena Koivujoki (2 st.) av registerenheten Oulun pitäjän jakokunnan vedet 876:9:0.

De nya gränserna för kommunerna avviker till följande delar från de gällande gränslinjerna:

Den nya gränsen mellan Oulunsalo och Kempele kommuner avviker från den gällande kommungränsen vid råröse 70, som är gemensamt för fastigheten Alakaakinen 3:130 i Oulunsalo kommun och by och fastigheten Mäkelä 20:187 i Kempele kommun och by och registerenheten Yhteinen vesialue 876:2. Härifrån fortsätter gränsen längs den nuvarande fastighetsrån mot nordost till röse 20 och vidare längs den nuvarande fastighetsrån mot sydsydost via rårösena 19, 17, 16, 15, 14, 137, 35, 3147, 34, 147a, 5, 12, 4, 13, 3, 37, 36, 38, 41, 2, 42, 45, 1, 179, 180, 19, 28, 29, 30, 31, 4, 29 till råröse 228. Härifrån fortsätter gränsen rakt söderut genom registerenheten Isoniityn lohkokunta 244:876:3:1 och sammanfaller med den gemensamma råpunkt för registerenheterna 244:876:3:1 och 425:876:3:1 som finns i Peräoja på den gällande kommungränsen mellan Kempele och Limingo.

Härifrån söderut ändras den gällande gränsen mellan Kempele och Limingo till gräns mellan Oulunsalo och Limingo kommuner.

Den nya gränsen mellan Oulunsalo kommun och Uleåborgs stad börjar vid den gällande kommungränsen vid råröse 15 som är gemensamt för fastigheten Leppihaka 40:94 i Kempele kommun och by och för fastigheterna Kivelä 3:98 och Myllykangas 23:0 i Kiviniemi by i Uleåborgs stad och går mot nordväst längs Myllyoja längs den fastighetsrå som fastställs av rårösena 14, 1688, 76, 6, 75, 1689, 49, 29, 8 och 2 till rån för registerenheten Kiviniemi―Lentoasema maantie 564:895:0:815 till den råpunkt som finns mitt i Myllyoja mellan vägpålarna p121 och p123. Härifrån går gränsen över vägområdet i riktning med Myllyoja och fortsätter genom fastigheten Jakokivi 44:3 i Kiviniemi by mitt i Myllyoja till mynningen av Myllyoja, varifrån gränsen går i rak linje mot nordväst till den råpunkt A på den nuvarande kommungränsen som är gemensam för de i Kempeleenlahti belägna fastigheterna Jakokivi 44:3, Oulun kaupungin lahjoitusmaa 564:407:1:23 och Oulunsalon jakokunta 567:401:876:2. Härifrån fortsätter gränsen i vattenområdet längs den nuvarande kommungränsen mellan Oulunsalo kommun och Uleåborgs stad via vändpunkt B till gränsens vändpunkt C utanför Kyrönkari. Den nya gränsen avviker en gång till från den nuvarande gränsen vid vändpunkt C, varifrån den nya gränsen fortsätter i rak linje mot västnordväst till råpunkt F, som är gemensam för fastigheterna 407:1:23 och Oulun yleinen vesialue 894:1:1. Härifrån går gränsen mot sydväst längs rån mellan fastigheterna 407:1:23 och 894:1:1 och sammanfaller vid råpunkt E med den gällande kommungränsen mellan Oulunsalo kommun och Uleåborgs stad.

Verkningar på språklig indelning

Ändringarna i kommunindelningen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 12 juni 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Mika Riipi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.