554/2003

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Mietoinens, Mynämäki, Nousiainens och Vehmaa kommuner

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 och 47 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Områden i Mietoinens kommun överförs till Mynämäki, Nousiainens och Vehmaa kommuner på följande sätt:

Till Mynämäki kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Aarlahti by (401) i sin helhet fastigheterna Lehtimäki 1:13, Hirvimaa 1:44, Hirvimäki 1:48, Ylistalon Korpimetsä 1:55, Moromäki 1:60, Peuruunkulma 1:63 och Ylistalon sora-alue 1:64 samt

de tre nordligaste skiftena av fastigheten Alistalo 1:66.

2) Från Antikkala by (402) i sin helhet fastigheterna Korpela 1:10, Teersaari II 2:23, Hallanaho I 2:37 och Hallanaho 2:38 samt

Korpipalsta av fastigheten Lehtimäki 1:5, de två nordligaste skiftena av fastigheten Hajala 2:34 och de två nordligaste skiftena av fastigheten Antintalo 4:0.

3) Från Hajainens by (403) i sin helhet fastigheterna Viiro 2:4, Rautsuo I 2:10 och Viironmetsä 6:0 samt

de två nordligaste skiftena av fastigheten Junnila 1:6, de två nordligaste skiftena av fastigheten Jaakkola 3:5 och skiftet Rautsuonpalsta av fastigheten Juusela 4:8.

4) Från Harainens by (405) i sin helhet fastigheterna Heinola 1:11, Mäntylä 1:12, Pohjamäki II 1:13, Pohjamäki 1:16, Peuru 1:18, Perämetsä 1:20, Suometsä 1:21 och Lehtometsä 1:28.

5) Från Heikkilä by (406) i sin helhet fastigheterna Rantala III 1:5, Uusipelto 1:7 och Pajasuo 1:8.

6) Från Hietamäki by (407)i sin helhet fastigheterna Jokiranta 2:5, Suonpää 2:7, Taimela II 2:9, Jokiniitty 2:12, Jokiranta I 2:13, Takaniitty 2:14, Riitala 2:15, Pekkala 2:16, Yhteislaidun 2:17, Kanala 2:18, Kalliorinne 2:19, Perkko 3:11, Metsälassila 3:13, Koivualho 3:30 och Korpimetsä 3:40 samt registerenheten Myllytontti 878:2 samt

ett skogsskifte av fastigheten Maijakallio 4:9.

7) Från Hiipavuori by (408) i sin helhet fastigheterna Eerola 1:1, Aarnela 1:2, Ilmarila 1:3, Arvila 1:4, Uunola 1:6, Allila 1:9 och Ollila 1:12.

8) Från Hiivola by (409) i sin helhet fastigheterna Vesiniitty 1:1 och Seppälä 1:4 samt

det nordligaste skiftet av fastigheten Hiivola 1:5.

9) Från Hirmuinens by (410) i sin helhet fastigheterna Metsäranta II 3:1, Mäntylä II 3:2 och Siimes II 4:7 samt

ett skogsskifte av fastigheten Hirmuinen III 4:12.

10) Från Hämäläinens by (411) i sin helhet fastigheterna Mäkimetsä 3:2 och Pyydysmäki 4:0 samt

det nordligaste skiftet av fastigheten Pohjatalo 3:4 samt skiftet Mynäjoki av registerenheten Vesialue 876:3.

11) Från Kaivattula by (412) i sin helhet fastigheterna Saarnivuori 2:1, Suvikumpu 5:16, Suvantola 5:17, Helmikorpi 5:19, Isokorpi I 5:20, Suvilehto 5:21, Onnela 5:23, Isokorpi 5:24, Peräkorpi 6:7, Anttilankorpi 6:8, Jukola 6:9, Tapiola 6:10 och Heikkilä 6:11.

12) Från Karkoinens by (413) Metsäpalsta av fastigheten Karkoinen 3:21.

13) Från Kaskinens by (414) i sin helhet fastigheterna Uotila 1:2, Mäntymäki 1:20, Savela 1:21, Koivumäki 1:24, Isohaavanen II 1:30, Isorantala II 1:31, Nummi II 1:33, Kruunu II 1:34, Ritarimaa 1:39, Takaniitty 1:46, Ritarimaa 1:48, Kesäkoto 1:55, Tuiskula 1:56, Lepola 1:57, Hikilä 1:58, Kujanpää 1:59, Kiviranta 1:60, Kiviranta 1:62, Mäntylä 1:63, Kesäpirtti 1:64, Erjanranta 1:65, Keskitalo 1:68, Suvimarjo 1:71, Lepola 1:74, Lomala 1:78, Jokipelto 1:79, Rantalumme 1:80, Kotiranta 1:81, Lähderinne 1:82 och Vähähaavanen II 1:83 samt registerenheten Vesialue Kivijärvessä 876:1 samt

skiftet Metsäpalsta av fastigheten Metsämäki I 1:72.

14) Från Katavainens by (415) i sin helhet fastigheterna Korpimetsä 1:8 och Haapanen 1:15 samt

de två nordligaste skiftena av fastigheten Pohjola 2:8.

15) Från Kaukurla by (416) i sin helhet fastigheterna Mettälä 1:8, Mäntylä 2:13 och Kuusela 2:14 samt

det nordligaste skiftet av fastigheten Uotila 3:6.

16) Från Kaulakko by (417) det nordligaste skiftet av fastigheten Lassila 1:66 och de två nordligaste skiftena av fastigheten Rieskala 3:0 samt det nordligaste skiftet av registerenheten Vesialue Mynäjoessa 876:1.

17) Från Kauvainens by (418) i sin helhet fastigheterna Isokaijustenniitty 1:6, Keskikaijunen 1:8, Korpikaijunen 1:10, Piilomäki 1:12, Kaukoranta 1:13, Vähätalo 1:16, Lehtimäki 1:17, Päivinmäki 1:19 och Kaijunen 1:20 samt registerenheten Vesialue Laajoessa 876:1.

18) Från Kivivuori by (419) i sin helhet fastigheterna Lepistö 1:3, Tyynelä 1:5, Köyhälä III 1:9, Kallio 1:10, Perämetsä 1:11, Perälä 1:12, Lisämaa 1:13, Vastikemetsä 1:14 och Myrskylä 1:15.

19) Från Koivisto by (420) i sin helhet fastigheten Hirvisaari 1:14.

20) Från Kumirona by (421) i sin helhet fastigheterna Päärnävuori II 1:8, Ylikumiruona 1:9, Mäkisenpelto 1:99, Sora-alue 1:100 och Päärnävuori I 1:101.

21) Från Kuneinens by (422) det nordligaste skiftet av fastigheten Kuneinen 1:6.

22) Från Kurina by (423) i sin helhet fastigheterna Nummila 1:1, Vanisvuori 1:4, Kurjala 1:6, Vanisvuori 2:7 och Tiittissuo 2:8 samt

det nordligaste skiftet av fastigheten Heikkilä 1:7.

23) Från Kuuskorpi by (424) i sin helhet fastigheterna Ruoksuo II 1:15, Loukas 1:16, Tukkimäki 1:19, Saha 1:20 och Morssimäki 1:26.

24) Från Laukola by (425) i sin helhet fastigheterna Laaksola 1:6, Laukosaari 1:18 och Korpimetsä 1:19 samt registerenheten Vesialue 876:1.

25) Från Lehtinens by (426) i sin helhet fastigheterna Mäkilä I 1:24, Perkko 1:62, Lahdenperä 1:63, Lehtilä 1:65, Sillanpää II 1:66, Katavisto II 1:67, Suuniitty II 1:68, Vuorela 1:69, Sillankorva 1:70, Isokartano 1:71, Männikkö 1:73, Kruunukallio 1:75, Rotkola 1:76, Riihimetsä 1:77, Kannonpää 1:78, Viitala II 1:79, Tuomola II 1:80, Suokorpi 1:81 och Hakala 1:194 samt

skiftet Metsäpalsta av fastigheten Mäkipää I 3:0 och skiftet Metsäpalsta av fastigheten Kesämäki 4:0.

26) Från Leinakkala by (427) i sin helhet fastigheten Ruoppa 1:7.

27) Från Mannuinens by (428) i sin helhet fastigheterna Kivilä II 1:6 och Kruunu 1:7.

28) Från Mietoinens by (429) i sin helhet fastigheterna Takamaa 2:21, Koivula 2:78, Leinakkala 3:46, Mäkilä 3:47, Isohaavanen I 3:49, Isorantala I 3:50, Vähähaavanen I 3:51, Nummi I 3:52, Kruunu 3:71, Kruunu II 3:72, Seppälä II 5:0, Nivola II 6:0 och Vuorenpää 7:0 samt

det nordligaste skiftet av fastigheten Pusala 2:81.

29) Från Nummi by (430) i sin helhet fastigheten Kaskisto 1:1.

30) Från Orkovakkinens by (431) i sin helhet fastigheterna Korpimetsä 1:15 och Kruunu 2:1.

31) Från Palokylä by (432) i sin helhet fastigheterna Kairassuo 1:6, Metsävainio 1:22, Metsämaa 1:25 och Ruoksuo III 1:26.

32) Från Pursila by (434) i sin helhet fastigheterna Kivikallio 1:7, Reinola 1:14, Päivärinta 1:17, Käpylä 1:19, Metsälä 1:22, Mäntylä 1:23, Honkapirtti 1:24, Jäkälistö 1:26, Vahtera 1:27, Lehtola 1:28, Koivuaho 1:29, Kallipää 1:30, Lähdeniitty 2:3, Rauvola 2:14, Koivukallio 2:15, Haapakallio 2:16 och Peuralampi 3:0 samt

skiftet Tiittissuonpalsta av fastigheten Soikki 1:21 och skiftena Tiittissuonpalsta och Vanisvuorenpalsta av fastigheten Tölkki 2:18.

33) Från Pyhäranta by (435) i sin helhet fastigheterna Korpi 1:7, Korpi I 1:18, Hirvikorpi 1:19, Peurula 1:26, Kalliola 1:27 och Peuru 1:28.

34) Från Pyhö by (436) i sin helhet fastigheterna Huvitus 1:5, Huvitus I 1:6, Suomaa 1:42, Mäkipää 1:43, Suoniitty 2:31, Lemmintausta 2:48, Lehto 2:52 och Perälä 2:53 samt

de två nordligaste skiftena av fastigheten Ylishaakari 1:32 och två skiften Soittenmaapalsta av fastigheten Punta 2:51.

35) Från Rantavakkinens by (437) i sin helhet fastigheterna Korpikallio 1:3, Korpimaa 1:4, Hirvivuori 1:5, Korpi 2:24, Hirvisaari 3:13, Ritavuori 3:25, Ritavuori II 3:26, Keskitalon korpi 3:27, Vakkila 3:42, Metsävakkila 3:43, Lampivakkila 3:51 och Hirvijärvi 3:52 samt registerenheten Hirvijärvi 876:1.

36) Från Raukka by (438) i sin helhet fastigheten Raukkaanmetsä 1:5.

37) Från Rauvola by (439) i sin helhet fastigheterna Sudenalho 3:4 och Kaukometsä 3:6 samt

skiftet Kalla av fastigheten Rauvola 3:7.

38) Från Ravea by (440) i sin helhet fastigheten Raivikko 2:13.

39) Från Runoinens by (441) de två nordligaste skiftena av fastigheten Runoinen 1:6.

40) Från Ruonkallio by (442) i sin helhet fastigheterna Vuorela 1:3, Salonen 1:5, Haka 1:10, Taimisto 2:5, Koivula 2:24, Koivikko 2:33 och Peräniitty 3:14 samt

de tre nordligaste skiftena av fastigheten Keskitalo 1:7, det nordligaste skiftet av fastigheten Pönkkälä 2:16 och det nordligaste skiftet av fastigheten Präiskälä 3:10.

41) Från Saarinens by (443) i sin helhet registerenheten Tarveaineen ottopaikka 878:5.

42) Från Soukko by (444) i sin helhet fastigheterna Ruoksuo IV 1:21, Suolahti 1:22, Soukon Sora-alue 1:25, Rajamäki 1:27 och Soukon Korpimetsä 1:28.

43) Från Telkinmäki by (448) i sin helhet fastigheterna Vesiniitty 1:1, Huolintausta 1:10 och Kertunmäki 1:18.

44) Från Tervoinens by (449) i sin helhet fastigheterna Kulmala 1:1, Kulmala I 1:5 och Suvituuli 1:7 samt

det nordligaste skiftet av fastigheten Tervoinen 1:8 samt det nordligaste skiftet av registerenheten Vesialue Mynäjoessa 876:1.

45) Från Tiirola by (450) i sin helhet fastigheten Hirvijärvi 1:6.

46) Från Tuokila by (451) i sin helhet fastigheterna Rahkola 1:1, Uuskartano 1:8, Tapiola 1:16, Rauhalinna I 1:18, Maunula 1:20, Lähteenmäki 1:21, Ellinmäki 1:22, Aittolankallanmaa 1:24, Ympyrkäinen 1:26 och Ympyrkäistenkallio 1:27 samt

de fyra nordligaste skiftena av fastigheten Tuokila 1:28.

47) Från Uhlu by (452) i sin helhet fastigheterna Hirvikallio 1:22, Metsäkallio 1:23, Kalliokumpu 1:24, Saarnavuori 1:25, Koivikko 1:33, Männikkö 1:37, Lepikkö 1:38, Mäkipää 1:42, Rantala 2:4, Mattila 2:20, Satumaa 2:28, Tikankolo 2:30, Koivulampi 2:32, Metsola 2:34, Metsämökki 2:36, Kuusikko 2:39, Mäntylä 2:41, Nurmisto 2:43, Mäkitupa 2:45 och Riste 2:46 samt registerenheten Vesialue Mynäjoessa 876:1.

48) Från Valaskallio by (453) i sin helhet fastigheterna Vesiniitty 1:8, Metsämäki I 1:12, Kivikari 1:18, Taunola 1:46, Ibbala 1:47, Tuomola 1:48, Luppokulma 2:32, Hurme 3:1, Vannas 3:16, Metsämäki II 3:37, Metsämäki 3:42, Anttila 3:44, Vesiniitty 4:1, Ruoksuo 4:9, Vesiniitty 5:1, Kuusikko 5:24, Niemelä 6:8, Vesiniitty 6:9, Tapanila 7:3, Mäkilä 7:4, Kyrö 7:5 och Auerkorpi 7:6 samt

skiftet Ruoksuo av fastigheten Peräniitty 1:24, de två nordligaste skiftena av fastigheten Toijola 2:9, det nordligaste skiftet av fastigheten Vuola 2:33 och de två nordligaste skiftena av fastigheten Nikula 11:2 samt det nordligaste skiftet av registerenheten Vesialue Laajoessa 876:1.

49) Från Vähäkylä by (454) i sin helhet fastigheterna Siivu 1:12 och Kontio 1:13.

50) Från Kaskisten kartano by (455) i sin helhet fastigheten Arvola 1:3.

51) Från Ravean kartano by (456) i sin helhet fastigheten Vaarinkorpi 1:1.

52) Utanför byindelningen i sin helhet registerenheterna Mynäjoen yhteismetsä 874:1:0, Leijakorven yhteismetsä 874:2:0, Turku-Oulu valtatie 08 895:0:8, Mynämäki-Yläne mt 02020 895:0:2020, Tarvainen-Hinnerjoki maantie 895:0:2021, Halson pt 12385 895:1:2385, Karjalan pt 12519 895:1:2519, Krouvinummen pt 12523 895:1:2523, Lemmin pt 12525 895:1:2525, Jokelan pt 12526 895:1:2526, Sairisten pt 12535 895:1:2535 och Tienpitoaineen ottamispaikka 896:1:1 samt en del av registerenheten Leinainen-Kukola maantie 895:0:2015.

Till Nousiainens kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt del av registerenhet som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Hiipavuori by (408) skiftet Peltopalsta av fastigheten Hiippavuori 1:11.

2) Från Kaivattula by (412) i sin helhet fastigheterna Isokorpi 1:2 och Uusi-Isokorpi 1:8.

3) Från Lehtinens by (426) i sin helhet fastigheten Isonaurismaa 1:4.

4) Från Mietoinens by (429) i sin helhet fastigheterna Mahala 1:5 och Kurkola 1:6.

5) Från Runoinens by (441) i sin helhet fastigheten Leinola III 1:3.

6) Utanför byindelningen en del av området av fastigheten Isokorpi 1:2 i Kaivattula by av registerenheten Leinainen-Kukola maantie 895:0:2015.

Till Vehmaa kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt del av registerenhet som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Kaukurla by (416) i sin helhet fastigheten Kirkkomäki 3:3.

2) Från Kumirona by (421) i sin helhet fastigheten Ruoppa 1:27.

3) Från Kuuskorpi by (424) de två västligaste skiftena av fastigheten Kuuskorpi 1:22.

4) Utanför byindelningen det västligaste skiftet av registerenheten Raisio-Kustavi mt 0192 895:0:192.

Områden i Mynämäki kommun överförs till Mietoinens och Nousiainens kommuner på följande sätt:

Till Mietoinens kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter:

1) Från Pappila by (452) två skiften Sisarluoto av fastigheten Pappila 1:7.

2) Från Tiuvanens by (468) i sin helhet fastigheten Liu 5:5.

Till Nousiainens kommun överförs från Jokila by (411) i sin helhet fastigheten Kaivattulanalusta 1:18.

Områden i Vehmaa kommun överförs till Mietoinens och Mynämäki kommuner på följande sätt:

Till Mietoinens kommun överförs från Kiima by (435) skiftet Ristiperä av fastigheten Kiima 1:11.

Till Mynämäki kommun överförs från Kivijärvi by (439) skiftet Antinperkko av fastigheten Puisto 1:1.

Verkningar på språklig indelning

Ändringarna i kommunindelningen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

I övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som riktas till och tillställs högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall vara högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, till handa inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 12 juni 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Mika Riipi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.