553/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till 3 § i trafikministeriets beslut av den 17 december 1992 om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) sådan den lyder i kommunikationsministeriets förordning 1253/2002 ett nytt 2 mom., som följer:

3 §
Odelat föremål

2. Om transporten av en hög container som avses i 1 mom. c-punkten kräver en höjd som överskrider 4,3 m eller om på motsvarande sätt transporten av en lång container i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 17,0 m eller en massa på 48 ton överskrids, anses en container som avses i 1 mom. c-punkten vara ett odelat föremål bara om den används för transport av ett odelat föremål eller om den transporteras tom.


Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2003.

Helsingfors den 18 juni 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.