552/2003

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Lochteå, Himanka och Toholampi kommuner samt Kannus stad

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 och 47 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Områden i Lochteå kommun överförs till Himanka och Toholampi kommuner samt till Kannus stad enligt följande:

Till Himanka kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från byn Alaviirre (401) i sin helhet fastigheterna Alasaari 1:33, Perä 1:40, Jokivainio 2:8, Virranmaa 3:11, Velho 3:27, Velhonen 3:32, Pikkusaari 4:9, Klimperi 8:2, Ylikärkinen 12:27, Lehmusto 13:34, Hevoskari 13:41, Lähde 16:31, Alasaari 16:48, Tiira 17:11, Kallenmaa 19:16, Veräjä 20:14, Syrjälä 20:21, Tasanko 53:1, Ukuri 53:2, Jussila 72:19, Akola 72:20, Marttala 72:21, Eerola 72:22 och Tuliniemi 72:23 samt

skiftet Velhonperä av fastigheten Suohaka 1:16, skiftet Ukurinperä av fastigheten Luhtala 2:51, skiftet Velhonperä av fastigheten Ranta-Harmaala 3:35, skiftet Velhonperä av fastigheten Harmaala 3:36, skiftet Ukurinperä av fastigheten Mäntykangas 4:25, skiftet Ukurinperä av fastigheten Mikkola 8:19, skiftet Hevoskari av fastigheten Myllymäki 13:11, skiftet Hevoskari av fastigheten Rauhala 13:28, skiftet Velhonperä av fastigheten Tuliperä 29:2, skiftet Kotipalsta av fastigheten Pellonpää 30:9, skiftet Kotipalsta av fastigheten Puistola 31:12, skiftet Ukurinperä av fastigheten Haka 32:5 och en del av registerenheten Vesialue 876:1.

2) Från byn Lochteå (403) i sin helhet fastigheterna Velho 1:16, Rantamattila 6:66, Pirttiperä 232:16, Teijonkallio 232:31, Rantaputti 232:32, Pirttiranta 232:33, Nokkala 232:34, Mansikkamäki 232:38 och registerenheten Somero Saari 878:7 samt

en del av fastigheten Velhonmetsä 190:0.

3) Från byn Maringais (404) i sin helhet fastigheterna Kivikorpi 5:24, Linttiräme 5:35, Kyyänen 6:127, Marjamaa 6:152, Petäjikkö 6:160, Kotipää 7:40, Hirvikangas 7:82, Pikku―Pohjanpää 7:87, Riihelä 7:107, Hietala 8:6, Susikari 9:25, Riippa 9:28, Punakivi 9:29, Torppa 9:33, Mäkilä 9:35, Kolmoset 9:36, Mustila 9:37, Iltarusko 9:58, Käännän Palsta 12:24, Rautila 12:35, Someronmetsä 20:36, Pernunmetsä 20:37, Nevalampi 20:40, Metsä 57:0, Pernunmetsäpalsta 86:2, Pernunmaa 89:1, Jannenranta 97:6, Lento―Kola 97:7, Napes 98:4, Ranta―Mutkala 98:5 och registerenheten Kivilampi 876:1 samt

skiftet Pöntiö av fastigheten Rantapuutio 1:11, skiftet Pöntiö av fastigheten Väinämö 1:12, skiftet Pöntiö av fastigheten Laurila I 1:13, skiftet Pöntiö av fastigheten Puutio 1:22, skiftet Pöntiö av fastigheten Harju 2:20, skiftet Pöntiö av fastigheten Mäntylä I 2:21, skiftet Pöntiö av fastigheten Lehtovuori 4:41, skiftet Pöntiö av fastigheten Paavola 4:42, skiftet Pöntiö av fastigheten Peurakorpi 4:49, skiftet Pöntiö av fastigheten Rinne 4:60, skiftet Pöntiö av fastigheten Uusitupa 4:66, skiftet Pöntiö av fastigheten Trumpari 5:39, skiftet Pöntiö av fastigheten Rantakari 5:40, skiftet Pöntiö av fastigheten Sinko 5:51, skiftet Pöntiö av fastigheten Koivusaari 6:46, skiftet Pöntiö av fastigheten Laurila 6:65, skiftet Pöntiö av fastigheten Etelävieri 6:66, skiftet Pöntiö av fastigheten Rinnemäki 6:126, skiftet Pöntiö av fastigheten Lintuaho 6:134, skiftet Pöntiö av fastigheten Poimaa 6:148, skiftet Pohjanpään metsäpalsta av fastigheten Koivisto 7:9, skiftet Himanka av fastigheten Mäkelä 7:101, skiftet Pohjanpään metsäpalsta av fastigheten Pollari 7:108, skiftet Pohjanpään metsäpalsta av fastigheten Sysimetsä 7:112, skiftet Pöntiö av fastigheten Hovila 8:14, skiftet Pöntiö av fastigheten Leppiniemi 8:15, skiftet Mustila av fastigheten Myllyniitty 9:21, skiftet Pöntiö av fastigheten Katajamäki 10:16, skiftet Rautila av fastigheten Voittola 10:28, skiftet Pöntiö av fastigheten Korteperä 10:32, skiftet Pakopirtti av fastigheten Iso―Lento 11:24, skiftet Pakopirtti av fastigheten Luoto 11:25, skiftet Pakopirtti av fastigheten Hautonen 12:27, skiftet Herrala av fastigheten Myllypuro 14:9, skiftet Herrala av fastigheten Maunula 14:10, skiftet Pakopirtti av fastigheten Jokipelto 14:11, skiftet Herrala av fastigheten Metsäkippo 14:14, skiftet Rautila av fastigheten Metsälä 14:17, skiftet Rautila av fastigheten Mäntysaari 14:23, skiftet Pahkala av fastigheten Mäki―Korvela 18:1, skiftet Pernu av fastigheten Korvela 18:8, skiftet Pernu av fastigheten Yrjölä 18:13, skiftet Pernu av fastigheten Koskela 19:18, skiftet Pernu av fastigheten Pihlajakangas 19:23, skiftet Pernu av fastigheten Hautala 19:28, skiftet Pernu av fastigheten Pihlajamäki 19:30, skiftet Pernu av fastigheten Kangasherlevi 21:31, skiftet Pernu av fastigheten Herlevi 21:38, skiftet Pöntiö av fastigheten Mäntymäki 46:0, skiftet Pernu av fastigheten Vanha―Korvela 47:2, skiftet Pöntiö av fastigheten Vanha―Hyyppä 49:4, skiftet Pöntiö av fastigheten Arvola I 51:4, skiftet Pöntiö av fastigheten Valkama II 53:2, skiftet Pöntiö av fastigheten Herrala 59:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Leppäranta 60:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Mäkelä 62:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Mosari 63:6, skiftet Pöntiö av fastigheten Kiviniemi 64:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Koivurinne I 66:10, skiftet Pöntiö av fastigheten Lepistö 67:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Lapinmäki 68:4, skiftet Pakopirtinkangas av fastigheten Ranta 71:0, skiftet Pakopirtinkangas av fastigheten Antinmäki 73:20, skiftet Pakopirtinkangas av fastigheten Palo 75:3, skiftet Pöntiö av fastigheten Vapola 77:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Rantapelto 81:2, skiftet Pöntiö av fastigheten Marttala 82:0, skiftet Rautila av fastigheten Mutkala 83:3, skiftet Pernu av fastigheten Nevakoski 87:1, skiftet Pernu av fastigheten Riuttakoski 89:2, skiftet Pernu av fastigheten Ylikoski 90:2, skiftena Vatunginlahti och Mustila av fastigheten Joki-Lento 97:1, skiftet Mustila av fastigheten Matinmäki 97:2, skiftet Mustila av fastigheten Penttilä 97:5, skiftet Mustila av fastigheten Alijoki 98:3, skiftena Pakopirtinkangas och Mustila av fastigheten Lento 98:9, skiftet Pöntiö av fastigheten Peltola 100:0, skiftet Pakopirtti av fastigheten Kotiranta 102:2, skiftet Pakopirtti av fastigheten Mäki―Lento 103:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Lisvik 104:0, skiftet Pöntiön metsäpalsta av fastigheten Papinvainio 110:0, skiftet Pöntiö av fastigheten Kylänpää 111:4, skiftet Himanka av fastigheten Isolankila 112:0 samt en del av registerenheten Vesialue 876:2 och skiftena Pöntiön varasto och Raution varasto av registerenheten Varastoalueet 878:2.

4) Utanför byindelningen i sin helhet fastigheterna Soranottopaikka 878:8:0, Yleinen tie 895:2:9 och Yleinen tie 895:2:16 samt

en del av fastigheten Vesialue Pohjanlahdessa 894:1:1.

Till Kannus stad överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från byn Karhi (402) i sin helhet fastigheterna Metsäkarhula 1:4, Metsäanttila 2:6, Ojalankangas 3:4, Ylä―Ojalankangas 3:6, Ala―Ojalankangas 3:8, Ylisarka 4:13, Metsämärsylä 5:10, Metsähaasala 6:6, Korkeakangas 7:25, Ylimetsä 7:26, Plankkukangas 8:8, Takametsä 8:10, Karhinsarka 8:35 och Rekilänkangas 32:1 samt

skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Korpijärvi 8:4, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Järvenpää 8:16, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Alitalo 8:25, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Kallionpää 8:27 och skiftet Ulkometsänpalsta av fastigheten Keskitalo 8:32.

2) Från byn Lochteå (403) i sin helhet fastigheterna Sivumetsä 1:20, Linjavainio 3:53, Kurkiräme 6:77, Koivuranta 6:87, Lokaniitty I 10:10, Mutkametsä 10:41, Yliarvo 10:42, Aukiopaikka 10:85, Tuulensuu 10:95, Himanka 10:97, Typpi 10:108, Mutkala 10:113, Risuneva 10:126, Keski―Erkkilä 10:130, Musta-Aro I 13:7, Matinmetsä 13:56, Ahmastie 14:84, Ahmas―Lankila 16:43, Uusitalo 16:50, Ahma 16:91, Lassinkangas 17:83, Viiriharju 17:145, Harju 17:146, Pikkuharju 17:147, Suistomaa 17:148, Viiri 17:149, Koivumetsä 17:171, Kuivalampi 18:16, Rajakallio 18:17, Lähdekangas 18:18, Soraharju 18:19, Haviniemi 22:53, Riitametsä 22:59, Kinnusenkangas 23:34, Mustametsä 23:43, Isosuo 24:55, Ahmasmetsä 25:23, Ahmaskangas 25:38, Vikkenkangas 25:41, Kuusirinne 25:55, Yrjänä 25:60, Pirtti 27:35, Väliviirre 28:23, Hiirimaa 38:0, Pyykkönen 45:129, Alajärvenkangas 45:134, Rajametsä 45:137, Kotometsä 45:139, Koivumaa 47:67, Lisä―Peltola 102:1, Uusikangas 112:0, Mutkaneva 121:0, Lajuneva 128:0, Mutkaharju 129:0, Ylimehtä 135:2, Isonkivenneva 147:0, Mutkalamminkangas 155:0, Itämetsä 158:0, Lähdemaa 161:5, Kaihilanniemi 163:1, Hiirilampi 164:1, Pihlajakangas 172:0, Rättyänkangas 174:1, Kalliola 177:0, Joona I 179:7, Rantatila 185:2, Muurahaiskorvenkangas 191:4, Sora―Riutta 200:5, Matoriutta 200:6, Loppo 201:3, Kivelä 213:6, Vuotinselkä 216:5, Poleräme 217:1, Pikkukangas 217:2, Pole 217:3, Piilo 219:49, Pikkukangas 221:0, Länsiroiko 232:14, Soraroiko 232:23, Oravaneva 232:26, Vesirinne 242:0, Sivupakkala 246:1, Pikku―Pakkala 246:2, Lähdenevankangas 265:0 och Keskiroiko 285:0 samt

skiftet Pikkupirtti av fastigheten Ranta―Niemelä 1:12, skiftet Hiirimaa av fastigheten Pajusalmi 3:33, skiftet Kärkinen av fastigheten Jokiniemi 3:59, skiftena Rättyä och Sorakuoppa av fastigheten Saukko 5:111, skiftet Kärkinen av fastigheten Linjala 6:68, skiftet Kärkinen av fastigheten Jukkola 7:65, skiftet Kärkinen av fastigheten Mäki―Jukkola 7:78, skiftena Hietakangas och Räyttyänjärvi av fastigheten Furuluoto 8:52, skiftet Pikkupirtti av fastigheten Talonvainio 10:63, skiftet Mutkalampi av fastigheten Sappari 10:78, skiftet Kärkinen av fastigheten Keski―Orjala 13:30, skiftet Rättyä av fastigheten Lapinlinna 13:48, skiftet Kärkinen av fastigheten Ala―Orjala 13:55, skiftet Kärkinen av fastigheten Mäki―Orjala 13:58, skiftet Pikkupirtti av fastigheten Ketola 14:30, skiftet Pikkupirtti av fastigheten Kantola 14:78, skiftet Ahmasjärvenpalsta av fastigheten Katajisto 15:21, skiftet Kärkinen av fastigheten Uusimetsä 16:22, skiftet Kärkinen av fastigheten Heikkilä 16:38, skiftet Mutkalampi av fastigheten Pulkkiniemi 20:32, skiftet Kärkinen av fastigheten Jokiranta 20:44, skiftet Kärkinen av fastigheten Leppälä 22:45, skiftet Kärkinen av fastigheten Jäkälämaa 23:35, skiftet Kärkinen av fastigheten Hautakangas 25:64, skiftet Kärkinen av fastigheten Seikkula 26:28, skiftet Kärkinen av fastigheten Metsä―Seikkula 26:30, skiftet Kärkinen av fastigheten Isotalo 26:48, skiftet Rättyä av fastigheten Keronranta 29:38, skiftet Kärkinen av fastigheten Maininki 118:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Havela 125:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Koivisto 134:5, skiftet Kärkinen av fastigheten Vene―Nissilä 136:3, skiftet Kärkinen av fastigheten Ala―Nissilä 136:6, skiftet Pikkupirtti av fastigheten Metsäpirtti 137:1, skiftet Mutkalampi av fastigheten Sapparinsaari 141:4, skiftet Mutkalampi av fastigheten Kraatari 141:5, skiftet Sievi av fastigheten Irjala 148:0, skiftet Pikkupirtti av fastigheten Korkio 149:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Oivanranta 151:5, skiftet Mutkalampi av fastigheten Lapinlinna 152:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Annanpelto 154:1, skiftet Hiirimaa av fastigheten Järviönmetsä 160:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Uusipaikka 166:2, skiftet Rättyä av fastigheten Kero 170:4, skiftet Rättyä av fastigheten Iisakinaro 171:0, skiftet Mutkalampi av fastighteten Ala―Pakkala 176:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Joonaanmäki 179:8, skiftet Hiirimaa av fastigheten Vanhankartanonmäki 181:5, skiftet Kärkinen av fastigheten Perätalo 188:0, skiftet Hiirimaa av fastigheten Velhonmetsä 190:0, skiftet Mutkalampi av fastigheten Kylänmäki 197:0, skiftet Metsäpalsta av fastigheten Leskelä 199:1, skiftet Kärkinen av fastigheten Hannula 202:3, skiftet Kärkinen av fastigheten Tuomela 204:1, skiftet Kärkinen av fastigheten Suojamaa 208:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Kaihila 214:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Polehenkangas 217:4, skiftet Ahmasjärvenpalsta av fastigheten Kyrölä 219:48, skiftet Mutkalampi av fastigheten Metsola 222:2, skiftet Rättyänjärvi av fastigheten Pelto―Säätelä 227:4, skiftet Sievi av fastigheten Riskanmäki 229:2, skiftet Roikola av fastigheten Päiviölä 232:39, skiftet Mutkalampi av fastigheten Tehdasmaa 239:0, skiftet Metsäpalsta av fastigheten Pietinpelto 241:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Kivimäki 244:2, en del av fastigheten Takala 247:2, skiftet Mutkalampi av fastigheten Halonvainio 248:0, skiftena Mutkalampi I och Mutkalampi II av fastigheten Pajumäki 249:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Rantatalo 252:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Ala―Jukkola 257:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Puutio II 267:2, skiftet Kärkinen av fastigheten Kaukametsä 268:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Kokkoharju 269:0, skiftet Mutkalampi av fastigheten Salmirinne 271:1, skiftet Kärkinen av fastigheten Hautala 274:0, skiftet Kärkinen av fastigheten Pajunpää 276:0, skiftet Hiirimaa av fastigheten Lukkarila 283:0 och skiftet Sievi av fastigheten Kippo 284:0.

3) Från byn Maringais (404) skiftet Ritaoja av fastigheten Päivärinne 22:2 och skiftet Ritaoja av fastigheten Mäenpää 93:0.

4) Från byn Väliviirre (405) i sin helhet fastigheterna Lehtikangas 2:7, Jokimaa 3:20, Sivula 5:11 och Yliranta 5:42 samt

skiftet Huukin palsta av fastigheten Isosimukka 1:5, skiftet Huukin palsta av fastigheten Haanoja 2:15, skiftena I Jokisalo och II Jokisalo av fastigheten Korvensaari 5:27 samt skiftet Jokisalo av fastigheten Koskenranta 5:44.

5) Utanför byindelningen i sin helhet fastigheterna Yleinen tie 895:2:3 och Yleinen tie 895:2:8 samt

en del av fastigheten Yleinen tie 895:2:11.

Till Toholampi kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från byn Alaviirre (401) i sin helhet fastigheterna Ulkosarka 1:27, Saari 1:42, Pikkukangas 2:22, Lapinmaa 2:52, Metsäluuru 6:26, Sälli 6:30, Sälli I 6:42, Mäki 7:23, Mäkelä 7:28, Koiraharju 8:14, Koiraharju 11:11, Kuoppakangas 11:12, Jahtisarka 13:19, Kuoppaharju 14:21, Kuoppamäki 14:22, Lehtosaari 14:31, Koirakangas 16:28, Mäki 16:29, Tuomisaari 16:49, Myllyneva 16:51, Takametsä 16:52, Pikkukangas 17:36, Hautakangas 17:37, Nevala 17:38, Luohikko 17:39, Kuusikko 19:13, Lampinkangas 19:14, Lampinpalsta 19:15, Saarikangas 19:18, Viitasalo 24:9, Rytioja 24:10, Kivijärvi 24:11, Pahalampi 24:12, Kämppäkangas 24:13, Kivikangas 24:14, Alatalo 24:15, Ala―Kotila 24:16, Hautala 24:17, Hautaniemi 24:18, Raippo 24:19, Keski―Raippo 24:20, Lätäkkölampi 24:21, Raiponkangas 24:22, Kulma 24:23, Lätäkkösalo 24:24, Lätäkköniemi 24:25, Lätäkkö 24:27, Lätäkkösaari 24:28, Ylä―Haka 32:1, Keski―Haka 32:2, Pahalammenkangas 33:1, Valkiainen 33:3, Lehtosaari 48:1, Hermanninkangas 48:2, Kiusaus 48:3, Kartiokangas 48:4, Järvikangas 48:5, Saariselkä 50:4, Valkeinen 58:0 och Juhola 73:0 samt

skiftet Toholampi av fastigheten Alavainio 1:20, skiftet Toholampi av fastigheten Multaketo 1:24, skiftet Toholampi av fastigheten Vihtari 2:47, skiftet Toholampi av fastigheten Metsämaa 3:31, skiftet Toholampi av fastigheten Ranta―Harmaala 3:35, skiftet Toholampi av fastigheten Harmaala 3:36, skiftet Toholampi av fastigheten Mäntykangas 4:25, skiftet Toholampi av fastigheten Ranta―Kerola 5:6, skiftet Toholampi av fastigheten Mäki-Kerola 5:7, skiftet Toholampi av fastigheten Kerola 5:9, skiftet Toholampi av fastigheten Pajula 6:19, skiftet Toholampi av fastigheten Mäki―Luuru 6:22, skiftet Toholampi av fastigheten Haanpää 6:29, skiftet Toholampi av fastigheten Mäkelänmäki 7:38, skiftet Toholampi av fastigheten Mikkola 8:19, skiftet Toholampi av fastigheten Uusihaka 8:21, skiftet Toholampi av fastigheten Kailajärvi 9:12, skiftet Toholampi av fastigheten Hallavaara 10:11, skiftet Toholampi av fastigheten Haantaus 10:18, skiftet Toholampi av fastigheten Myllysuo 11:9, skiftet Toholampi av fastigheten Vanhakartano 11:22, skiftet Toholampi av fastigheten Hakala 12:10, skiftet Toholampi av fastigheten Takaneva 12:30, skiftet Toholampi av fastigheten Peltola 12:31, skiftet Toholampi av fastigheten Siirilä 12:35, skiftet Toholampi av fastigheten Myllymäki 13:11, skiftet Toholampi av fastigheten Hakala 13:22, skiftet Toholampi av fastigheten Rauhala 13:28, skiftet Toholampi av fastigheten Alavainio 14:18, skiftet Toholampi av fastigheten Aittala 16:32, skiftet Toholampi av fastigheten Haapala 16:34, skiftet Toholampi av fastigheten Uusimäki 17:24, skiftet Toholampi av fastigheten Laakso 17:56, skiftet Toholampi av fastigheten Ranta―Kauppila 19:8, skiftet Toholampi av fastigheten Kauppila 19:9, skiftet Toholampi av fastigheten Pellonpää 30:9, skiftet Toholampi av fastigheten Puistola 31:12, skiftet Toholampi av fastigheten Haka 32:5, skiftet Toholampi av fastigheten Siltala 36:4, skiftet Toholampi av fastigheten Hautapelto 38:7, skiftena Toholampi I och Toholampi II av fastigheten Vainio 39:2, skiftet Toholampi av fastigheten Pajamäki 42:2, skiftet Toholampi av fastigheten Kivisalo 49:0, skiftet Toholampi av fastigheten Lohikari 51:3, skiftet Saarijärvi av fastigheten Koti-Kauppila 52:13, skiftet Toholampi av fastigheten Pikku―Kauppila 52:14, skiftet Toholampi av fastigheten Rantakari 66:0, skiftet Toholampi av fastigheten Kettula 70:0 och en del av registerenheten Vesialue 876:1.

2) Från byn Lochteå (403) i sin helhet fastigheterna Korpela 3:25, Siltasalmi 3:57, Vehkakorpi 7:77, Torpankangas 10:83, Kylänaukio I 10:87, Uusijärvi 10:128, Korkiankankaan Sora-alue 11:19, Tohomaa 14:32, Matinmaa 17:55, Tiukansalo 17:165, Takkukangas 22:63, Rintala 22:64, Käkelä 23:61, Hanhela 24:14, Isokoski 24:15, Louhela 24:16, Takamaa 24:21, Käkisalo 25:52, Viitakangas 26:31, Niemelä 26:49, Sivulevä 45:87, Kokokangas 113:0, Risuneva 126:0, Takkukangas 145:0, Sihtalankorpi 146:0, Metsäraippo 205:5, Pirttisaari 226:4, Rinne 226:5, Haukkaharju 232:28, Kokkoharju 236:1, Sianpesänkangas 254:0 och Hongisto 255:0 samt

skiftet Toholampi av fastigheten Kivipelto 3:36, skiftet Toholampi av fastigheten Jokiniemi 3:59, skiftet Toholampi av fastigheten Haapaniemi 3:68, skiftet Toholampi av fastigheten Hieta―Jukkola 4:48, skiftet Toholampi av fastigheten Oja―Erkkilä 10:74, skiftet Toholampi av fastigheten Kruunari 10:133, skiftet Toholampi av fastigheten Lukkarila I 12:12, skiftet Toholampi av fastigheten Uusimetsä 16:22, skiftet Toholammin metsäpalsta av fastigheten Koivuluoto 17:137, skiftet Toholampi av fastigheten Hanhisalo 17:152, skiftet Toholammin metsäpalsta av fastigheten Somerokangas 17:180, skiftet Toholampi av fastigheten Metsätakkula 18:11, skiftet Toholampi av fastigheten Koivurinne 19:10, skiftet Toholampi av fastigheten Hekkanen 21:8, skiftet Toholampi av fastigheten Anttiroiko 24:46, skiftet Viitajärvi av fastigheten Välisalo 25:57, skiftet Toholampi av fastigheten Pulkkinen II 119:9, skiftet Toholampi av fastigheten Karhinmaa 120:0, skiftet Toholampi av fastigheten Joki―Pulkkinen 122:40, skiftet Toholampi av fastigheten Havela 125:0, skiftet Toholampi av fastigheten Liljala 140:2, skiftet Toholampi av fastigheten Rantamaa 142:2, skiftet Toholampi av fastigheten Toivola 143:0, skiftet Toholampi av fastigheten Ohtakari 165:10, skiftet Riuttanen av fastigheten Riuttaneva 175:3, skiftet Riuttanen av fastigheten Ojala 175:6, skiftet Toholampi av fastigheten Kylänmäki 197:0, skiftet Arkkuniittu av fastigheten Planttooni 219:45, skiftet Kärkinen av fastigheten Palokangas 223:8, skiftet Toholampi av fastigheten Koivuniemi 225:2, skiftet Toholampi av fastigheten Rantaniemi 230:0, skiftet Toholampi av fastigheten Kivimäki 244:2, skiftet Toholampi av fastigheten Keski―Jukkola I 250:0, skiftet Toholampi av fastigheten Malmi 256:0, skiftena Toholampi I och Toholampi II av fastigheten Ala―Jukkola 257:0, skiftet Toholampi av fastigheten Pisilä 262:0, skiftet Raipon palsta av fastigheten Palmgård 263:0, skiftet Viitajärvi av fastigheten Leppä 266:0, skiftena Valkeinen och Kokkoharju av fastigheten Kaukametsä 268:0 samt skiftena Valkeinen och Kokkoharju av fastigheten Kokkoharju 269:0.

3) Från byn Väliviirre (405) i sin helhet fastigheterna Lamunen 9:15 och Penttinen 9:16 samt

skiftet Toholampi av fastigheten Pohjoisranta 20:0.

Områden i staden Kannus överförs till Himanka, Lochteå och Toholampi kommuner enligt följande:

Till Himanka kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från byn Välikannus (403) i sin helhet fastigheterna Uusipelto 1:2, Alavainio 1:6, Soukkavainio 1:8, Halmekorpi 1:12, Runsas 1:16 och registerenheten Mudanottopaikka 878:9 samt

skiftet Talvitienperkkiö av fastigheten Mäntylä 1:3, skiftena Kotipalsta och Metsäpalsta av fastigheten Mannila 1:13, skiftet Hollannin Mannila av fastigheten Koskenpää 7:3, skiftet Hollannin Mannila av fastigheten Lehtola 7:12, en del av fastigheten Joki-Tokola 9:2, en del av fastigheten Keskitalo 9:3, en del av fastigheten Tokola 9:26, en del av fastigheten Uusitalo 9:36, skiftet Mannila av fastigheten Tuunala 10:8, skiftet Mannila av fastigheten Mattila 10:15, skiftet Mannila av fastigheten Myllylä 11:8, skiftet Mannila av fastigheten Ylä―Kuusisto 11:13, en del av fastigheten Luostari 14:0, skiftet Mannila av fastigheten Pajuhaka 19:2, skiftet Mannila av fastigheten Petäjäkoski 20:1 samt skiftena Retuniitty och Hautala av fastigheten Pikkupalo 20:4.

Till Lochteå kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från byn Yliviirre (405) i sin helhet fastigheterna Morruttaja 4:16, Hietaperä 5:5, Laitala 5:6, Pihlajakangas 5:7, Koivula 5:8, Kivineva 5:9, Tuulensuu 5:10, Marinkaissaari 5:11 och Valakorpi 10:3 samt

skiftet Korven palsta av fastigheten Ylitalo 3:9, skiftet Marinkaisneva av fastigheten Yläjokisalo 3:10, skiftena Marikaisneva och Kotineva av fastigheten Jokisalo 3:13, en del av fastigheten Uusitalo 3:15, skiftet Marinkaisneva av fastigheten Keskitalo 3:16 och skiftet Marinkaisneva av fastigheten Junka 6:9.

Till Toholampi kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från byn Ylikannus (404) i sin helhet fastigheterna Ypyänmetsä 13:16, Rajaneva 13:38 och Löytöpalsta 13:62.

2) Från byn Yliviirre (405) i sin helhet fastigheterna Keskitalo 7:31, Kortetmaa 21:1, Ylitalo 21:3, Leppärinne 27:2, Ylihauta 30:2, Hirvikangas 32:5, Mäntylä 34:3, Luolasaari 36:2, Raimola 39:1, Metsä―Korkeakangas 41:0, Ylihauta 55:0 och Ukkosenkangas 63:0 samt

en del av fastigheten Raitala 8:7, skiftena I Kortemaa och II Kortemaa av fastigheten Mäntyrinne 11:67, skiftena Harjunpalsta och Tienvarsipalsta av fastigheten Leppälä 21:2, en del av fastigheten Perälä 25:0, en del av fastigheten Kalliosaari 26:0, en del av fastigheten Päivärinne 31:0, en del av fastigheten Kalliorinne 33:0, en del av fastigheten Koivula 35:0, en del av fastigheten Huhmari 37:2, en del av fastigheten Veikkola 38:3 och en del av fastigheten Mäntylä 40:0.

3) Från byn Ruotsala (406) i sin helhet fastigheterna Alatalo 15:21, Nurkkala 15:23, Harjunniemi 15:24 och Takala 15:26.

4) Utanför byindelningen en del av fastigheten Yleinen tie 895:2:4.

Verkningar på språklig indelning

Ändringarna i kommunindelningen föranleder inte ändringar i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 12 juni 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Mika Riipi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.