535/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 6 § lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/1940) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 3/1969, som följer:

6 §

På straff som en ung förbrytare skall dömas till för brott som han eller hon begått före 18 års ålder tillämpas 6 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten samt 2 och 4 mom. strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002
LaUB 28/2002
RSv 261/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.