532/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 22 d § mentalvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 22 d § mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/1990), sådant detta lagrum lyder i lag 1423/2001, ett nytt 4 moment som följer:

22 d §
Begränsning av rörelsefriheten

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002
LaUB 28/2002
RSv 261/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.