530/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 6 § lagen om säkerhetskontroller inom flygtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 april 1994 om säkerhetskontroller inom flygtrafiken (305/1994) 6 § 2 mom. och

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Avlägsnande från platsen

När en person skall avlägsnas kan vid behov användas sådana maktmedel som är nödvändiga för att avlägsna personen från flygfältsområdet eller flygplatsbyggnaden och som kan anses försvarliga med beaktande av hur säkerheten inom flygtrafiken äventyras, hur den person som skall avlägsnas uppträder och övriga omständigheter.

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002
LaUB 28/2002
RSv 261/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.