519/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 17 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 17 §, sådan den lyder i lag 505/1995, som följer:

17 §

Vad som i 27 § 1, 2 och 4 mom. polislagen (493/1995) sägs om en polismans rätt att använda maktmedel i vissa situationer skall på motsvarande sätt tillämpas på en tullman. På den som bistår en tullman i ett tjänsteuppdrag på begäran av eller med samtycke av tullmannen tillämpas 46 § polislagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002
LaUB 28/2002
RSv 261/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.