471/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 8 § lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag 727/2000, som följer:

8 §
Rätt att verkställa inspektioner och få upplysningar

Polis-, tull- och räddningsmyndigheterna är skyldiga att på begäran av tillsynsmyndigheterna enligt denna lag ge tillsynsmyndigheterna handräckning vid utförandet av uppgifter enligt denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 192/2002
FvUB 30/2002
RSv 296/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.