469/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 14 § lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 14 § 1 mom. 2 punkten som följer:

14 §

Utan hinder av de sekretessbestämmelser som gäller utlämnande av uppgifter har tillsynsmyndigheten för övervakningen av att denna lag följs rätt att


2) av arbetarskyddsmyndigheterna och räddningsmyndigheterna få uppgifter om skador i fråga om tryckbärande anordningar,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 192/2002
FvUB 30/2002
RSv 296/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.