463/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om upphävande av 2 kap. 17 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 kap. 17 § strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 54/2002
GrUB 14/2002
RSv 288/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.