456/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Lag om ändring av 1 kap. 1 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 1 § 1 mom. bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997), sådant det lyder delvis ändrat i lag 529/1998, en ny 5 a-punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Bokföringsskyldighet

Var och en som driver rörelse eller utövar yrke är skyldig att föra bok över denna verksamhet. Bokföringsskyldiga är dock alltid


5 a) registrerade religionssamfund och deras registrerade lokalsamfund,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Bokföringsskyldighet enligt denna lag gäller första gången för den första räkenskapsperiod som börjar efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2002
GrUB 10/2002
RSv 280/2002

Helsingfors den 6 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.