449/2003

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 2003

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel 46/03 6.6.2003 30.6.2003

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Kommissionens direktiv
2002/18/EG (32002L0018); EGT nr L 55, 26.2.2002, s. 29
2002/37/EG (32002L0037); EGT nr L 117, 4.5.2002, s. 10
2002/81/EG (32002L0081); EGT nr L 276, 12.10.2002, s. 28

Helsingfors den 6 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tove Jern

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.