445/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Lag om ändring av 4 kap. 6 § naturgasmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturgasmarknadslagen av den 31 maj 2000 (508/2000) 4 kap. 6 § som följer:

4 kap.

Naturgasförsäljning och naturgasförbrukarens ställning

6 §

I fråga om konsumentskyddet vid marknadsföring av naturgas gäller vad som i 27 a―27 e och 27 g § elmarknadslagen (386/1995) bestäms om standardersättning vid dröjsmål med kopplandet av en anslutning, skadestånd på grund av dröjsmål, fel, prisavdrag på grund av fel, skadestånd på grund av fel och om de ansvariga parterna.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 218/2002
EkUB 29/2002
RSv 303/2002

Helsingfors den 6 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.