443/2003

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 31 maj 2002 om honung som importeras från tredje land (450/2002) bilaga som följer:Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2003

Kommissionens beslut 2003/16/EY (32002L0016); EGT nr L 7, 11.1.2003, s. 91

Helsingfors den 5 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

BILAGA

Honung får importeras enligt kommissionens beslut 2000/159/EG, sådan den lyder ändrad genom senare beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.