386/2003

Given i Helsingfors den 23 maj 2003

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av överenskommelsen med konungariket Sverige angående åtgärder för förbättrad televisionsmottagning

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Stockholm den 7 mars 2003 genom notväxling ingångna överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering angående åtgärder för förbättrad televisionsmottagning (FördrS 53/1965) är i kraft från den 19 april 2003 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2003.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 45/2003)

Helsingfors den 23 maj 2003

Republikens president
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.