378/2003

Utfärdat i Helsingfors den 20 maj 2003

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet för en byggnad vilka utgör grund för strukturstödet för gårdsbruk och motsvarande stöd för företagsverksamhet

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av förordningen om enhetskostnader för byggnader som stöds utgående från styrning av strukturstöd för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet 43/03 20.5.2003 1.6.2003

Ovannämnda förordning har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Helsingfors den 20 maj 2003

Jord- och skogsbrukminister
Juha Korkeaoja

Byggnadsråd
Pertti Toivari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.