371/2003

Given i Helsingfors den 16 maj 2003

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i undervisningsministeriets förordning den 30 maj 2001 om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (438/2001) 2 § 2 mom. och

ändras 2 § 1 mom.,

sådana de lyder i förordning 1335/2001, som följer:

2 §
Fasta avgifter

För de prestationer som nämns i 1 § 1 punkten uppbär studentexamensnämnden en fast grundavgift på 20 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 21 euro för varje prov. För deltagande i prov i ett främmande språk som verkställs i stället för prov i det andra inhemska språket uppbärs dock 25 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Helsingfors den 16 maj 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Överdirektör
Arvo Jäppinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.