361/2003

Given i Helsingfors den 16 maj 2003

Lag om ändring av 15 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 kap. 1 § strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant detta lagrum lyder i lag 563/1998, ett nytt 2 mom. som följer:

15 kap.

Om brott mot rättskipning

1 §
Osann utsaga inför domstol

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också när någon hörs vid huvudförhandling med hjälp av videokonferens, telefon eller någon annan i 17 kap. 34 a § rättegångsbalken avsedd lämplig teknisk dataöverföring.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 190/2002
LaUB 30/2002
RSv 283/2002

Helsingfors den 16 maj 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.