340/2003

Given i Helsingfors den 9 maj 2003

Lag om ändring av 12 § bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 12 § som följer:

12 §

Mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen som den skattskyldige betalt för ett fordon räknas inte in i det anskaffningsvärde som avses i 11 §.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2003.

Lagen tillämpas på beskattningen av sådana fordon som beskattas i enlighet med lagen om ändring av bilskattelagen (266/2003).

RP 1/2003
FiUB 1/2003
RSv 1/2003

Helsingfors den 9 maj 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.