302/2003

Given i Helsingfors den 10 april 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstidens början för investeringsstöd som gäller trädgårdsodling

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §

Ansökningstiden för i 10 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) avsedda stöd för följande investeringar inom trädgårdsodling börjar den 15 april 2003:

1) investeringar för att inleda odling av gurka eller tomat;

2) investeringar för att utvidga ett redan fungerande företags areal för produktion av gurka eller tomat;

3) investeringar vilkas godtagbara kostnader uppgår till högst 840 000 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2003.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 7 september 2000 om utgången av ansökningstiden för vissa investeringsstöd gällande växthusproduktion.

Helsingfors den 10 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Esko Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.