268/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 13 § och den finska språkdräkten i 20 och 20 a §, sådana de lyder, 13 § i förordning 401/1998 samt 20 och 20 a § i förordning 160/2000, som följer:

13 §
Höjning av studiepenningen till samma nivå som i högskolorna

I fråga om följande läroanstalter och studier är beloppet av studiepenningen detsamma som i högskolorna:

1) yrkesläroanstalter utomlands,

2) sådana utbytesstudier utomlands under minst två månader som anknyter till yrkesutbildning som genomförs i hemlandet,

3) yrkesutbildning som genomförs på Åland, när studiesociala förmåner inte hör till studierna,

4) studier inom den steinerpedagogiska lärarutbildningen vid Snellman-korkeakoulu, med undantag för studier inom den allmänna studielinjen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 april 2003

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.