258/2003

Given i Helsingfors den 28 mars 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 29 juni 1995 om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter (932/1995) 3 § 3 mom. samt

ändras 2 § och 3 § 2 mom., som följer:

2 §
Samordningsorgan

Sådant samordningsorgan som avses i den i 1 § nämnda rådets förordning är i Finland forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

3 §
Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter

Till kommissionen hör en ordförande och högst sju medlemmar, samtliga med en personlig suppleant. Kommissionens ordförande skall företräda jord- och skogsbruksministeriet och medlemmarna jord- och skogsbruksministeriet, forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, statistikcentralen, Maaseutukeskusten Liitto, Svenska lantbrukssällskapens förbund och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter. Jord- och skogsbruksministeriet utser en sekreterare för kommissionen.Denna förordning träder i kraft den 2 april 2003

Helsingfors den 28 mars 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Kirsi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.