256/2003

Given i Helsingfors den 28 mars 2003

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 3 § samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 1004/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Bestämmelser om skötseln av pensionsskyddet enligt denna lag i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag finns i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003).


Denna lag träder i kraft den 15 april 2003.

RP 159/2002
ShUB 51/2002
RSv 254/2002

Helsingfors den 28 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.