249/2003

Given i Helsingfors den 27 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

fogas till förordningen om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa av den 24 september 1993 (832/1993) en ny 9 a § som följer:

9 a §

Beslut om beviljande av diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa avgörs utan föredragning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Helsingfors den 27 mars 2003

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.