248/2003

Given i Helsingfors den 28 mars 2003

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående bringande i verkställighet i Finland av den i Bryssel 1890 avslutade konventionen angående grundandet av internationell union för offentliggörande av tulltariffer och av förordningen angående bringande i kraft av vissa ändringar i den

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 oktober 1921 angående bringande i verkställighet i Finland av den i Bryssel 1890 avslutade konventionen angående grundandet av en internationell union för offentliggörande av tulltariffer (235/1921) och förordningen den 10 februari 1950 angående bringande i kraft av vissa ändringar i den i Bryssel 1890 avslutade konventionen angående grundandet av en internationell union för offentliggörande av tulltariffer (93/1950).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Helsingfors den 28 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.