246/2003

Given i Helsingfors den 28 mars 2003

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Marocko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandelsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, stadgas:

1 §

Den i Rabat den 1 oktober 2001 mellan republiken Finlands regering och konungariket Marockos regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 24 april 2002 och godkänts av republikens president den 5 juni 2002 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 7 mars 2003, träder i kraft internationellt för Finlands del den 6 april 2003 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 5 juni 2002 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Marocko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar (472/2002) träder i kraft den 6 april 2003.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2003.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 28/2003)

Helsingfors den 28 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.