241/2003

Given i Helsingfors den 14 mars 2003

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets belust föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2002/100/EG av den 20 december 2002 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG med avseende på gränsvärden för rester av azoxystrobin.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2003.

Helsingfors den 14 mars 2003

Minister
Jari Vilén

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.