238/2003

Given i Helsingfors den 19 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om utnämning av domare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 17 maj 2000 om utnämning av domare (427/2000) 2 § 1, 2 och 5 punkten, sådana de lyder i förordning 143/2002, som följer:

2 §
Ledigförklaring av tjänster

Domstolarna förklarar domartjänster lediga enligt följande:

1) högsta domstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som hovrättspresident och tjänsten som president vid arbetsdomstolen,

2) högsta förvaltningsdomstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som överdomare vid förvaltningsdomstolarna, tjänsten som överdomare vid marknadsdomstolen och tjänsten som överdomare vid försäkringsdomstolen,


5) försäkringsdomstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som lagman vid försäkringsdomstolen och tjänsterna som försäkringsrättsdomare,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Helsingfors den 19 mars 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsrådet
Arja Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.