234/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den vid Internationella arbetskonferensen antagna konventionen om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av arbetsministern, föreskrivs:

1 §

Den vid Internationella arbetskonferensen den 21 juni 2001 i Genève antagna konventionen om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket, som godkänts av riksdagen den 16 december 2002 och vilken republikens president godkänt den 31 januari 2003, varefter ratifikationen den 21 februari 2003 har registrerats av Internationella arbetsbyråns generaldirektör, träder i kraft den 21 februari 2004 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 31 januari 2003 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket (82/2003) träder i kraft den 21 februari 2004.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 26/2003)

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.