233/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt av lagen om sättande i kraft av denna ändring

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Den i London den 18 oktober 2000 i den Internationella sjöfartsorganisationen godkända ändringen av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för skada orsakad av förorening genom olja, vilken riksdagen godkänt den 5 april 2002 och vilken republikens president godkänt den 3 maj 2002, träder i kraft den 1 november 2003 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 3 maj 2002 om sättande i kraft av ändringen av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (335/2002) träder i kraft den 1 november 2003.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 24/2003)

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.