224/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av 12 § polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 12 § 1 mom. som följer:

12 §

Delegationen för polisäranden tillsätts av statsrådet för högst fyra år i sänder. Delegationen har en ordförande, en vice ordförande samt minst 11 och högst 19 andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden, har en personlig suppleant. Ordföranden, medlemmarna och suppleanterna utses bland personer som representerar olika medborgarkretsar och de viktigaste intressenterna i anslutning till polisverksamhet.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Helsingfors den 13 mars 2003

Inrikesminister
Ville Itälä

Lagstiftningsråd
Kimmo Hakonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.