223/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens presidents förordning om ändring av 2 § republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj

I enlighet med republikens presidents beslut

ändras i republikens presidents förordning den 15 december 2000 om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj (1129/2000) 2 § 1 och 3 mom. som följer:

2 §

Polisens förtjänstkors och polisens förgyllda förtjänstmedalj förlänas av inrikesministern på framställning av polisöverdirektören. Polisens högsta ledning, polisens länsledning, de riksomfattande enheterna, polisinrättningen i Helsingfors härad, polisläroinrättningarna, Polisens teknikcentral och Polisens datacentral kan göra framställning om utdelning av polisens förtjänstkors eller polisens förgyllda förtjänstmedalj.


Polisens förtjänstmedalj i silver förlänas anställda vid de underlydande polisenheterna också av länspolisdirektören och anställda vid en riksomfattande enhet av chefen för enheten samt anställda vid polisinrättningen i Helsingfors härad av polischefen.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.