208/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. järnvägslagen av den 7 mars 2003 (198/2003):

1 §
Banavgiftens grunddel

Den i 14 § 2 mom. järnvägslagen (198/2003) avsedda banavgiftens grunddel uppbärs hos sådana i 2 § 1 punkten avsedda järnvägsoperatörer för idkande av persontågtrafik 0,1189 cent per bruttotonkilometer och för idkande av godstågtrafik 0,1227 cent per bruttotonkilometer.

Banförvaltningscentralen debiterar avgifterna kalendermånadsvis i efterskott.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Byggnadsråd
Juhani Tervala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.