183/2003

Given i Helsingfors den 27 februari 2003

Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2002

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 586/1987:

1 §
Förfallodagen för kvarskatt

Den första raten av stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2002 skall betalas senast den 2 december 2003 och den andra raten senast den 4 februari 2004.

2 §
Förfallodagen för skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften för 2002 skall betalas senast den 2 december 2003.

3 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2003.

Förordningen tillämpas på annan kvarskatt för skatteåret 2002 än den som påförts sådana samfund och samfällda förmåner som avses i 3 § respektive 5 § inkomstskattelagen (1535/1992).

Helsingfors den 27 februari 2003

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.