182/2003

Given i Helsingfors den 25 februari 2003

Miljöministeriets förordning om ett offentligt och allmänt ansökningsförfarande gällande arava- och räntestödshyresbostäder

Miljöministeriet har med stöd av 4 § 4 mom. aravabegränsningslagen den 17 december 1993 (1190/1993) samt av 11 § 3 mom. lagen den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) beslutat:

1 §

Arava- och räntestödshyresbostäder skall kunna sökas genom ett offentligt och allmänt förfarande.

Bostäderna kan sökas endast av en begränsat grupp, om denna representerar en tillräckligt stor grupp bostadsbehövande på orten och ett begränsat ansökningsförfarande är motiverat med beaktande av bostädernas ägoförhållanden och användningsändamål.


Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2003.

Denna förordning tillämpas också på hyresbostäder för vilka lån beviljats med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och vars användning är begränsad under 20 års tid.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut om ett offentligt och allmänt ansökningsförfarande gällande aravahyresbostäder av den 10 februari 1994.

Helsingfors den 25 februari 2003

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.