148/2003

Given i Helsingfors den 20 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § förordningen om domstolars meddelanden till befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen den 19 maj 1995 om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet (808/1995) 1 § 1 punkten, sådan den lyder i förordning 10/2000, och

ändras 3 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i nämnda förordning 10/2000, som följer:

3 §

Genast efter att ett avgörande givits eller avkunnats

1) skall tingsrätten lämna ett meddelande om sitt slutliga avgörande i ärenden som avses i 1 § 1 mom. 2―6 punkten och meddelande om ett interimistiskt förordnande i ärenden som avses i 2―5 punkten i nämnda moment,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 februari 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.