146/2003

Given i Helsingfors den 20 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering och kungörelse av gåvor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen den 26 april 1991 om registrering och kungörelse av gåvor (769/1991) 1 och 5 § och

ändras 2 § som följer:

2 §
Kungörelse av anmälningar

Rättsregistercentralen skall publicera en kungörelse om en anmälan enligt 6 § 1 mom. lagen om gåvoutfästelser (625/1947) i den officiella tidningen i det första numret för varje kvartal. Av kungörelsen skall framgå gåvogivarens namn och hemort, gåvotagarens namn, föremålet för gåvan, tidpunkten för anmälan och namnet på den magistrat som har tagit emot anmälan.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 februari 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.