145/2003

Given i Helsingfors den 20 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs 11 § och

ändras i förordningen den 13 augusti 1976 om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (673/1976) 10 och 12 § samt 13 § 1 mom. 6 punkten som följer:

10 §

Den magistrat som har godkänt ett erkännande av faderskap skall se till att uppgift om faderskapet genast förs in i befolkningsregistret.

12 §

Magistraten skall tillställa barnatillsyningsmannen en avskrift av sitt beslut i ett ärende som rör godkännande av erkännande.

Barnatillsyningsmannen skall underrätta parterna om magistratens beslut.

13 §

Vid faderskapsutredning och erkännande av faderskap samt vid fastställande av underhållsbidrag som tillfaller barnet skall följande handlingar avfattas på blanketter enligt fastställt formulär:


6) i 20 § lagen om faderskap avsett beslut av magistrat i ett ärende som rör godkännande av erkännande;


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 februari 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.