141/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om utnämning av lagmän vid försäkringsdomstolen när tjänsterna tillsätts för första gången

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Denna lag tillämpas när de tjänster som lagman vid försäkringsdomstolen som nämns i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) tillsätts för första gången.

2 §

De som innehar en tjänst som äldre försäkringsdomare vid försäkringsdomstolen kan anmäla sig till en tjänst som lagman vid försäkringsdomstolen.

3 §

I fråga om utnämning till en tjänst som lagman vid försäkringsdomstolen tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om utnämning av domare (205/2000).

Vid utnämning av lagmän vid försäkringsdomstolen när tjänsterna tillsätts för första gången tillämpas 11 § lagen om utnämning av domare i dess lydelse vid denna lags ikraftträdande.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 264/2002
LaUB 25/2002
RSv 244/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.