134/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av 10 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 10 §, sådan den lyder i lagarna 981/1996 och 684/2002, som följer:

10 §

I fråga om sökande av ändring i beslut som gäller bostadsbidrag för pensionstagare gäller vad som i 8 kap. folkpensionslagen föreskrivs om sökande av ändring i pensionsanstaltens beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som prövningsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002
LaUB 23/2002
RSv 232/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.