125/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 8 februari 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (118/2001) 3 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 1 mom. sådant det lyder i förordning 207/2002, som följer:

3 §

I det avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande:

Uppgiftens svårighetsklass Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 5 104,46 euro/mån
9 B 4 513,35 euro/mån
8 A 4 337,73 euro/mån
8 B 3 933,90 euro/mån
7 A 3 552,41 euro/mån
7 B 3 174,29 euro/mån
6 2 832,36 euro/mån
5 2 454,13 euro/mån
4 A 2 213,97 euro/mån
4 B 2 037,87 euro/mån
3 1 761,75 euro/mån
2 1 569,33 euro/mån
1 1 497,99 euro/mån

Uppgiftens svårighetsklass fastställs när tjänstgöringsförhållandet börjar av försvarsmaktens internationella center, för den i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet avsedda personalen dock av huvudstaben. Om uppgiften i den fredsbevarande styrkan förändras under den tid tjänstgöringsförhållandet varar fastställs svårighetsklassen av kommendören för den fredsbevarande styrkan, för den personal som avses i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet likväl av huvudstaben och för militärobservatörer som hör till reserven av chefen för försvarsmaktens internationella center. Försvarsministeriet fastställer lönen för uppgifterna i svårighetsklass 10 och i andra specialuppgifter, i fråga om vilka republikens president eller försvarsministeriet är den myndighet som förordnar till uppgiften, samt för läkaruppgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Helsingfors den 14 februari 2003

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.